เทศบาลตำบลเขาขวาง ขอเชิญบริจาค หนังสือ " อ่านทุกที่ ที่มีตัวหนังสือ”

พิมพ์

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ จุลสาร วารสาร และนิตยสาร ฯลฯ เทศบาลตำบลเขาขวาง

      ขอเชิญชวนผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลตำบลเขาขวาง  พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเขาขวางร่วมบริจาคหนังสือ จุลสาร วารสาร และนิตยสาร ฯลฯ ต่างๆ ให้แก่เทศบาลตำบลเขาขวาง  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์การบริจาคหนังสือ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (Local Book Corner : We love to read) ณ เทศบาลตำบลเขาขวาง