ร่วมหารือเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโพธาราม

พิมพ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมหารือเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโพธาราม
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น นายมงคล นาคเนียม นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมหารือเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโพธาราม. ณ ห้องประชุมค้างคาวหนู โรงเรียนช่องพรานวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ดร.กาณชาญ รังสีวรรธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และทีมงาน รวมทั้งหัวหน่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณพื้นที่ประวัติศาสตร์ชนะศึกบางแก้วราชบุรี และสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอโพธาราม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรีต่อไป