การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาขวางสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

พิมพ์

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00น. เทศบาลตำบลเขาขวาง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาขวาง นายมงคล นาคเนียม นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน