พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดเขาดินสุวรรณคีรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

พิมพ์

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 12.00น. นายมงคล นาคเนียม นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลเขาขวางร่วมทอดกฐิน ณ วัดเขาดินสุวรรณคีรี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ด้วยจิตศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ยอดกฐินในครั้งนี้ คือ 1,108,571บาท