กิจกรรมมอบถุงยังชีพ แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

พิมพ์

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสมพงศ์ พรามสุภา นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกันมอบถุงยังชีพ แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ เทศบาลตำบลเขาขวาง ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

alt

alt

alt

alt

alt