เชิญชวนส่งคลิปวีดีโอและคำขวัญ การรณรงค์สร้างกระแสสังคม งาน "Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี ๒๕๖๔"

พิมพ์

เชิญชวนส่งคลิปวีดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม งาน "Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี ๒๕๖๔"

วันที่ ๑ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔