แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63-30 เม.ย.64

พิมพ์

แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63-30 เม.ย.64

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกาจะดำเนินการจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ตามที่สำนักงานชลประทานที่ 13 ได้วางแผนการส่งน้ำโดยส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา และส่งน้ำให้กับโครงการส่งน้ำและและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา เริ่มส่งน้ำได้ในวันที่ 15 ก.พ.-15 มิ.ย.64 ส่วนคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2ขวา เริ่มส่งน้ำได้ในวันที่ 15 ก.พ.-14 มิ.ย.64