เชิญชวนลงทะเบียนแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ผ่านระบบออนไลน์

พิมพ์

เชิญชวนลงทะเบียนแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://e-workpermit.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดตามภาพ)

alt